kobieta podpisująca umowę o pracę

Jakie są rodzaje umów i czym się charakteryzują?

Zgodnie z polskim prawem stosunek pracy może zostać nawiązany pomiędzy stronami na podstawie jednej z kilku możliwych umów. Co istotne, każdy z dostępnych dokumentów tego typu wyróżnia się określonymi cechami – a więc zarówno zaletami, jak i wadami. Dotyczy to nie tylko pracowników, ale i pracodawców. Jakie więc rodzaje umów istnieją? Co przesądza o ich […]

formularz podatkowy i legitymacja zus

Jakie są terminy rozliczeń PIT i z ZUS?

Prawidłowe rozliczanie się z odpowiednimi urzędami należy do podstawowych obowiązków przedsiębiorców. Powinność z tym związana dotyczy w szczególności rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz z Urzędem Skarbowym (US). Kluczowe w podanym kontekście są niewątpliwie terminy, w których trzeba złożyć stosowną dokumentację. Jakie więc są terminy rozliczeń PIT i z ZUS?

kasa fiskalna w sklepie

Poznaj obowiązki związane z kasą fiskalną

Posiadanie kasy fiskalnej związane jest z koniecznością wypełniania licznych obowiązków. Oczywiście nie każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do jej posiadania, natomiast wielu właścicieli firm powinno korzystać z tego typu urządzeń. W dalszej części przygotowanego przez nas wpisu przedstawimy najważniejsze obowiązki posiadaczy kas fiskalnych – zarówno tych z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, jak i kas w […]

kobieta pomagająca mężczyźnie wypełnić dokumenty

Jak założyć/wznowić działalność gospodarczą?

Ten artykuł stanowi krótką instrukcje zakładania nowej działalności gospodarczej, bądź też wznawiania jej po okresie zawieszenia. Biuro rachunkowe podpowiada z własnego doświadczenia, na co warto zwrócić uwagę przy tych czynność oraz o czym nie wolno zapomnieć. Zapraszamy.

podpisanie rozwiązanie umowy

W jakim trybie można rozwiązać umowę o pracę?

Zgodnie z art. 30 Kodeksu pracy, umowa o pracę rozwiązuje się na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz z upływem czasu, na który była zawarta. Jakie zasady obowiązują?

kobieta siedządza przed laptopem z dokumentami w dłoni

Co należy wiedzieć o dokumencie A1 z ZUS?

Zaświadczenie A1, czyli dokument o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej, to wprowadzony z inicjatywy Unii Europejskiej środek służący koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Czym jest i jak działa? Kiedy się go wydaje?

ZUS

Czym jest mały i duży ZUS oraz mały ZUS plus?

Prawo nakłada na przedsiębiorców obowiązek płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Zależnie od rodzaju podmiotu, jego finansowej sytuacji, okresu działalności i innych czynników, płacenie i księgowanie ZUS będzie wyglądało odmiennie – odmienne będą także same stawki, czyli kwestie dużego i małego ZUS-u.

leasing samochodu

Leasing samochodu osobowego w firmie

Ta w teorii skomplikowana instytucja w praktyce oznacza tyle, co udostępnienie jednej stronie przedmiotu na oznaczony czas w zamian za opłaty. Często przedmiotem umowy leasingu są samochody osobowe ze względu na cenę dla wielu niemożliwą do zapłacenia w ramach jednokrotnego wydatku. To rozwiązanie szczególnie korzystne dla firm – nie tylko niesie ze sobą korzyści ekonomiczne, […]

kalkulator

Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Kwestie podatkowe zazwyczaj budzą w nas niepokój. Wymagają nieustannego śledzenia zmian i regulacji. Niezależnie od tego, czy prowadzimy własną firmę, czy zajmujemy się corocznym rozliczaniem podatków, mogą pojawić się pewne wątpliwości co do interpretacji zapisów ustaw i ich paragrafów. Można jednak uzyskać indywidualną interpretację. Jak to zrobić?

obliczenia na kalkulatorze

Jakie są różnice pomiędzy ewidencją przychodów a podatkową księgą przychodów i rozchodów?

Mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej w celu rozliczenia się z fiskusem. Przepisy szczegółowo określają, kiedy prowadzenie ww. form jest właściwe.

ul. Piłsudskiego 10, 34-600 Limanowa | email: biuro@bilansnaplus.info | tel: +48 512-781-709