logoThumbnail (1)

Bilans na Plus

BIURO RACHUNKOWE

Jakie są rodzaje umów i czym się charakteryzują?

Zgodnie z polskim prawem stosunek pracy może zostać nawiązany pomiędzy stronami na podstawie jednej z kilku możliwych umów. Co istotne, każdy z dostępnych dokumentów tego typu wyróżnia się określonymi cechami – a więc zarówno zaletami, jak i wadami. Dotyczy to nie tylko pracowników, ale i pracodawców. Jakie więc rodzaje umów istnieją? Co przesądza o ich specyfice? Sprawdź to!

Trzy rodzaje umów o pracę

W polskim Kodeksie pracy wyróżnia się trzy rodzaje umów o pracę: umowę o pracę na czas nieokreślony, umowę o pracę na czas określony oraz umowę o pracę na czas próbny. Każdy ze wskazanych dokumentów ma nieco inną specyfikę – co wpływa na charakterystykę relacji podjętej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Do najważniejszych zalet umowy o pracę (w kontekście korzyści pracownika) należy między innymi:
    • gwarantowany okres wypowiedzenia,
    • minimalne wynagrodzenie za pracę,
    • pakiet ubezpieczeń w ZUS,
    • dodatkowe prawa i świadczenia, takie jak np. urlop wypoczynkowy.

Umowa zlecenie, umowa o dzieło i kontakt B2B

Jako specjaliści od kadr i płac z Mszany Dolnej przypominamy jednak, że pracodawcy mogą też zatrudniać na podstawie umów zleceń oraz umów o dzieło. Zleceniobiorcy powinni podlegać ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest w ich przypadku dobrowolne. Zgodnie z Kodeksem cywilnym nie istnieją ustawowe terminy związane z wypowiedzeniem umów tego typu. Umowy o dzieło z kolei nie są objęte obowiązkiem ubezpieczeniowym ZUS.Możliwe jest też podpisanie z pracownikiem kontraktu B2B (Business-to-Business). W przypadku takiej umowy wykonawcy nie są objęci przepisami Kodeksu pracy i nie przysługują im takie świadczenia jak np. urlop wypoczynkowy. Poza tym samodzielnie płacą podatki od uzyskanego wynagrodzenia oraz składki do ZUS-u.