logoThumbnail (1)

Bilans na Plus

BIURO RACHUNKOWE

Jak założyć/wznowić działalność gospodarczą?

Ten artykuł stanowi krótką instrukcje zakładania nowej działalności gospodarczej, bądź też wznawiania jej po okresie zawieszenia. Biuro rachunkowe podpowiada z własnego doświadczenia, na co warto zwrócić uwagę przy tych czynność oraz o czym nie wolno zapomnieć. Zapraszamy.

Jak założyć działalność gospodarczą?

Najważniejsze zasady dotyczące działalności gospodarczej znajdują się w Prawie przedsiębiorców – ustawie z 6 marca 2018 r. Zgodnie z nią, aby założyć działalność gospodarczą, należy dokonać wpisu w odpowiednim rejestrze. Zgodnie z art. 17 tej ustawy, działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.Warto, aby nad skomplementowaniem dokumentacji, wypełnieniem wniosków oraz podjęciem decyzji dotyczących formy samej działalności gospodarczej jak i formy jej opodatkowaniu czuwało biuro rachunkowe. Zakładanie działalności, krok po kroku, to usługa realizowana bezpłatnie dla klientów naszego biura. Oferujemy także pomoc w sporządzaniu wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jak wznowić działalność gospodarczą?

W ciągu ostatnich dwóch lat wielu przedsiębiorców zdecydowało się na zawieszenie działalności, obecnie jednak zastanawia się jak ją wznowić. Zgodnie z art. 24 Prawa przedsiębiorców, wznowienie wykonywania działalności gospodarczej (tak jak i jego zawieszenie) następuje na wniosek przedsiębiorcy.Warto pamiętać, że wniosek można złożyć przez stronę urzędową – zdalnie. Można też wydrukować go i złożyć w urzędzie miasta (gminy). Nie wolno zapomnieć, że w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej na określony czas, samoczynnie wznawia się ona z upływem tego terminu.