logoThumbnail (1)

Bilans na Plus

BIURO RACHUNKOWE

Jakie są terminy rozliczeń PIT i z ZUS?

Prawidłowe rozliczanie się z odpowiednimi urzędami należy do podstawowych obowiązków przedsiębiorców. Powinność z tym związana dotyczy w szczególności rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz z Urzędem Skarbowym (US). Kluczowe w podanym kontekście są niewątpliwie terminy, w których trzeba złożyć stosowną dokumentację. Jakie więc są terminy rozliczeń PIT i z ZUS?

Do kiedy należy rozliczyć PIT za 2022 rok?

Na skutek wprowadzenia w Polsce nowych przepisów Polskiego Ładu terminy rozliczeń rocznych wybranych deklaracji podatkowych uległy zmianie. Dotyczy to takich deklaracji jak PIT-16A, PIT-28 oraz PIT-28S. Nowym terminem ich rozliczeń jest 30 kwietnia. Wraz ze zmianami ujednolicono datą końcową rozliczeń wszystkich rocznych deklaracji PIT. Do 30 kwietnia należy więc rozliczyć nie tylko wyżej wymienione deklaracje, ale i PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38 oraz PIT-39. Jednak 30 kwietnia 2023 roku jest dniem wolnym od pracy, dzięki czemu data końcowa rozliczeń wypada w tym roku 2 maja.

Kiedy należy składać w ZUS-ie deklarację rozliczeniową?

Jako osoby zajmujące się księgowaniem ZUS bardzo często jesteśmy pytani przez swoich klientów również o terminy rozliczeń z ZUS. Deklarację rozliczeniową (ZUS DRA) i imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RPA) należy złożyć w tym samym terminie, w którym opłacane są comiesięczne składki.W zależności od charakterystyki płatnika trzeba to zrobić do 5. dnia następnego miesiąca (dot. np. jednostek budżetowych), do 15. dnia następnego miesiąca (dot. np. spółek kapitałowych) lub do 20. dnia następnego miesiąca (dot. np. jednoosobowych działalności gospodarczych). Jeśli podane terminy przypadają w święto, sobotę lub w niedzielę, za końcowy dzień rozliczenia uznaje się następny dzień roboczy.