logoThumbnail (1)

Bilans na Plus

BIURO RACHUNKOWE

Jakie są różnice pomiędzy ewidencją przychodów a podatkową księgą przychodów i rozchodów?

Mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej w celu rozliczenia się z fiskusem. Przepisy szczegółowo określają, kiedy prowadzenie ww. form jest właściwe.

Dla kogo Księga Przychodów i Rozchodów?

Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dotyczy osób fizycznych, których przychód wynika z działalności pozarolniczej, spółek jawnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i spółek partnerskich. Przychody tych przedsiębiorców ze sprzedaży za poprzedni rok muszą być niższe, niż równowartość 2,00 mln euro. Dodatkowo muszą być oni opodatkowani na zasadach ogólnych lub liniowo. W księdze przychodów i rozchodów rejestrowane są zdarzenia gospodarcze, których strony powinny być ponumerowane, a wszelkich zapisów należy dokonywać wyraźnie i starannie. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów można zlecić pracownikom z biura rachunkowego.

Dla kogo ryczałt?

Ryczałt jest jedną z form opodatkowania przedsiębiorców lub osób fizycznych obok opodatkowania na podstawie skali podatkowej, podatkiem liniowym lub kartą podatkową. Uchodzi on za uproszczoną formę rozliczeń i jest dostępny jedynie dla wybranych obszarów działalności. Od 2021 roku obowiązuje osiem stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – od 2 do 17 procent. Wysokość ryczałtu zależy od wykonywanej przez podatnika działalności. Warunkiem koniecznym są także przychody z działalności gospodarczej nie większe niż 2 mln euro.