logoThumbnail (1)

Bilans na Plus

BIURO RACHUNKOWE

Leasing samochodu osobowego w firmie

Ta w teorii skomplikowana instytucja w praktyce oznacza tyle, co udostępnienie jednej stronie przedmiotu na oznaczony czas w zamian za opłaty. Często przedmiotem umowy leasingu są samochody osobowe ze względu na cenę dla wielu niemożliwą do zapłacenia w ramach jednokrotnego wydatku. To rozwiązanie szczególnie korzystne dla firm – nie tylko niesie ze sobą korzyści ekonomiczne, ale wpływa także na skutki podatkowe.

Na czym polega leasing?

Ta konstrukcja prawna ma na celu przede wszystkim umożliwienie używania określonej rzeczy za określonym wynagrodzeniem, z możliwością jej późniejszego nabycia. Od umowy sprzedaży czy najmu i im podobnych różni się kwestiami odpowiedzialności za utratę przedmiotu leasingu, rękojmią i losami rzeczy po wygaśnięciu umowy. 

Istotne są tu trzy podmioty – finansujący, korzystający i zbywca. W ramach umowy leasingu finansujący nabywa od zbywcy oznaczoną rzecz, a następnie oddaje ją w używanie korzystającemu za wynagrodzeniem, płaconym w ratach leasingowych, równym przynajmniej cenie owej rzeczy. W sytuacji, kiedy zbywca jest jednocześnie finansującym mówimy o leasingu bezpośrednim. Po zapłaceniu ostatniej raty auto staje się własnością korzystającego.

Korzyści podatkowe płynące dla przedsiębiorców z leasingu

Umowa leasingu otwiera nowe możliwości podatkowe. Jednocześnie oznacza dodatkowe obowiązki; dlatego opłaca się, gdy księgowość prowadzi biuro rachunkowe. Przede wszystkim chodzi o możliwość uwzględnienia rat w kosztach uzyskania przychodu – i odliczanym następnie podatku. Dodatkowo można odliczyć podatek VAT.

Czy leasing samochodu dla firm się opłaca?

Co do zasady – zdecydowanie tak. Leasing jest konstrukcją korzystną dla firm, które przy nabyciu auta tym samym zwiększają swoje zdolności zarobkowe, a więc zapewniają sobie spłatę rat bez znaczącego obniżenia dochodów. Dzięki temu dostępne środki mogą przeznaczać na inwestycje, a niezbędne zakupy – wspomóc rozłożonym w czasie finansowaniem zewnętrznym w postaci leasingu właśnie. Dochodzą także opisane w paragrafie wyżej korzyści podatkowe. Niemniej opłacalność określonej oferty należy każdorazowo sprawdzić i obliczyć.